Tilstandsrapport

Burde brukes når boligen skal selges til en utenforstående kjøper uten tidligere kunnskap om objektet. Her går jeg gjennom boligen trinn for trinn og kontrollerer faktorer som kan ha store konsekvenser for kjøper etter salg. 

Tillegg for ekstra boenhet er 2500 kr per stk.

Tillegg per våtrom (mer enn 2 stk.) 1500 kr

Tillegg per tilleggsbygning (garasje, bod, anneks o.l.) 1000 kr

Verditakst

Forteller hvor mye boligen er verdt i dagen marked. Undersøkelsene er overfladiske, og egner seg til refinansiering, oppgjør innad i familie og lignende.
Egner seg ikke til salg.

Ekstra boenhet er 1000 kr per stk.

Reklamasjon/skade

Reklamasjon på boligen i forbindelse med kjøp, eller skade i forbindelse med forsikringsoppgjør.

Overtagelse av ny bolig

Her vil jeg bli med på befaring av eiendommen hvor jeg i hovedsak kontrollerer vesentlige punkter opp mot norsk standard og teknisk forslrift, samt ser til at relevant dokumentasjon foreligger. Prinsippet er at du ikke skal betale for noe som ikke er levert i henhold til avtalen.
Pris og omfang kan variere utifra behøv, ønske og min anbefalning.

Ekstra boenhet er 4000 kr per stk.

Byggeledelse

Her vil min oppgave være først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen. Denne innebærer blandt annet:

Timepris kr 1250


Kontroll av håndverk

Passer for deg som skal ha eller har utført håndverkerareider på din eksisterende bolig. Her vil jeg veilede i forbindelse med inngåelse av avtale, vesentlige forutsetninger, betalingsplaner og nødvendige beskrivelser for arbeidet.

Videre vil jeg kontrollere utført arbeid opp mot gjeldende forskrifter, standarder og annet som er avtalt.

Timepris kr 1250 eller forhåndsavtalt fastpris