• Alle oppdrag inkluderer opp til totalt 50 km. kjøring. Etter dette blir det belastet kr 15 per km. Arbeidsområdet er hovedsaklig Ringerike Hadeland

 • Spesielt store/små boliger kan pris avtales særskilt på forhånd

 • Avbestilling under 48 timer før taksering samt manglende fremmøte belastes med 1 time

Verditakst

Forteller hvor mye boligen er verdt i dagen marked. Undersøkelsene er overfladiske, og egner seg til refinansiering, oppgjør innad i familie og lignende.
Egner seg ikke til salg.

 • Enebolig/hytte - 4500 kr

 • Rekkehus/tomannsbolig - 4000 kr

 • Leilighet - 3500 kr


Ekstra boenhet er 2000 kr per stk.

Tilstandsrapport

Burde brukes når boligen skal selges til en utenforstående kjøper uten tidligere kunnskap om objektet. Her går jeg gjennom boligen trinn for trinn og kontrollerer faktorer som kan ha store konsekvenser for kjøper etter salg.

 • Enebolig/hytte - 15 800 kr

 • Enkel hytte uten innlag vann og kloakk - 12 500 kr

 • Rekkehus/tomannsbolig - 12 500 kr

 • Leilighet - 10 000 kr

Ekstra boenhet er 5000 kr per stk.

Overtagelse av ny bolig

Her vil jeg bli med på befaring av eiendommen hvor jeg i hovedsak kontrollerer vesentlige punkter opp mot norsk standard og teknisk forslrift, samt ser til at relevant dokumentasjon foreligger. Prinsippet er at du ikke skal betale for noe som ikke er levert i henhold til avtalen.
Pris og omfang kan variere utifra behøv, ønske og min anbefalning.

 • Enebolig/hytte - 12 500 kr

 • Rekkehus/tomannsbolig - 10 000 kr

 • Leilighet - 8000 kr

Ekstra boenhet er 5000 kr per stk.

Reklamasjon/skadetaksering

Reklamasjon på boligen i forbindelse med kjøp, eller skade i forbindelse med forsikringsoppgjør.

 • Timepris kr 1600