Et godt omdømme skapes av fornøyde kunder, fornøyde kunder skapes gjennom god service.


Hammer Takst AS

Hammer Takst AS drives av DNV sertifiserte og Norsk Takst - godkjente Eivind Hammer. Eivind har 15 års erfaring fra byggebransjen, blant annet som tømrersvenn og byggmester, byggekyndig takstmann og prosjektleder.

Takseringsutdannelsen har Eivind tatt gjennom Norges Eiendomsakademi og er sertifisert av Norsk Takst innenfor verdivurdering, tilstandsrapport, og skadetaksering/reklamasjon.

Gjennom sin bred kunnskap, som strekker seg fra planlegging og utførelse, til kontroll av arbeid, sørger Eivind for at kunden får et fagmessig godt og solid resultat.

Eivind har i over 10 år spesialisert seg, og utviklet kompetanse på: